65 543 76 99 oraz 501 698 058 (Pn-Pt: od 8:00 do16:00)

Wybierz producenta

Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Szybkie płatności dotpay

Wartość opałowa gazu w porównaniu do innych nośników energii

 Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami

Gaz płynny jest efektywnym nośnikiem energii w porównaniu z innymi paliwami stosowanymi w gospodarce. Wysokie właściwości ekologiczne propanu-butanu wynikają z faktu, iż jest on poddawany procesom oczyszczenia, w trakcie których eliminowane są związki siarki. W tabelach poniżej zostało przedstawione porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce, a także charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzglednieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania. 

Rodzaj gazu Ciepło spalania Wartość opałowa Gęstość względna Granice wybuchowości Temperatura płomienia
 MJ/m3    %  °C
 Gaz koksowniczy  19,5     17,3  0,405  5,0-33,0  1835
 Gaz ziemny wysokometanowy 41,8 37,6 0,551 5,0-14,0 1950
 Gaz ziemny zaazotowany 22,0 19,8 0,780 - -
 Propan  102,16  92,88  1,562 2,12-9,35  2190
 Butan 132,7 128,48 2,091 1,8-8,5 2160

 Porównanie własności fizyko-chemicznych gazu płynnego z paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce. 

Wielkość Jednostka Rodzaj spalonego paliwa
 Węgiel kamienny Olej opałowy Gaz ziemny Propan-Butan
 Wartość opałowa  MJ/kg (kJ/m3)  21 42 26 45
 Gęstość  g/cm3  12-15 0,86  0,86 0,56
 Emisja SO2  kg/hMW  0,7 0,06 0,0002 -
 Emisja NO2  kg/hMW  0,035 0,016  0,05 -
 Emisja CO2  kg/hMW  1,94 0,01 0,006 -

 Charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.

 Współczynniki przeliczeniowe 

Nośnik energii Zawartość energii w MJ
 1 kg węgla 29,33
 1 kg węgla brunatnego 7,96
 1 kg oleju opałowego 42,0
 1 l oleju opałowego 36,12
 1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) 32,26
 1 kg mieszanki LPG (50/50%) 45,95
 1 l mieszanki LPG (50/50%) 25,19

 

1 l mieszanki propan-butan (50/50%) jest równoważny:
0,85 kg węgla
3,15 węgla brunatnego
0,69 l oleju opałowego
0,78 m3 gazu ziemnego (GZ-50)

 

albo
  1 kg węgla  odpowiada  1,17 l LPG
  1 kg węgla brunatnego  odpowiada  0,31 l LPG
  1 l oleju opałowego  odpowiada   1,43 l LPG
  1 m3 gazu ziemnego  odpowiada   1,28 l LPG

Uwaga: dla celów przeliczeniowych przyjmuje się, iż 1 kg mieszanki LPG (50/50%) równoważny jest 1,84 l LPG o wartości energetycznej 46,03 MJ.

W przykładzie tym gęstość gazu wynosi 0,546 kg/l. W zależności od rzeczywistej gestości mieszanki LPG, zmienia się też jej wartość energetyczna.

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Realizacja KQSDesign.pl