JAKIE PRAWO JAZDY DO KAMPERA, JAKIE PRAWO JADY DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, JAKIE UPRAWNIENIA TRZEBA MIEĆ DO PROWADZENIA KAMPERA, JAKIE UPRAWNIENIA TRZEBA MIEC ABY PORUSZAĆ SIĘ Z PRZYCZEPĄ KEMPINGOWĄ, prawo jazdy kategoria B, prawo jazdy do 3,5 tony,

JAKIE UPRAWNIENIA NALEŻY POSIADAĆ, ABY KIEROWAĆ KAMPEREM ?

W przypadku uprawnień do prowadzenia kampera bardzo ważna jest masa pojazdu, a mówiąc bardziej fachowo: DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA, czyli DMC. Najbardziej powszechne prawo jazdy kategoriI B, pozwala nam na prowadzenie pojazdu o dopuszczalnej masie 3500kg i na szczęście większość kamperów mieści się w tych granicach, więc możemy spokojnie używać naszego prawa jazdy do prowadzenia kampera.

Czas na odpoczynek

Aby nie było za prosto, dodatkowo należy przed wyjazdem sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym kampera jaką masę własną "G" posiada nasz kamper i do tego warto dodać wagę podróżującej załogi i naszego bagażu oraz dodatkowego wyposażenia jak, np. dodatkowa lodówka, zapasowa butla z gazem, zbiornik z wodą, bagaznik rowerowy, rowery czy sprzet pływający, czyli te wszytskie rzeczy, które znacznie podnoszą wagę na pokładzie. 
Gdy nasz pojazd wraz z wszystkimi rzeczami oraz podróżnikami niestety przekracza dopuszczalną masę pojazdu "F1" należy pozbyć się części dodatkowego bagażu, aby nie narażać się na mandat, a przede wszystkim, aby nie wydłużać w ten sposób niepotrzebnie drogi hamowania pojazdu.
Oczywiście pieśnią przyszłości jest zmiana prawa, na takie które dopuści prowadzenie kampera o masie do 4,5 ton przy kategorii B, a docelowo jednak musimy zastanowić się nad uzyskaniem prawa jazdy kategorii C.


MASA POJAZDU KATEGORIE PRAWA JAZDY
do 3500 kg B
od 3500 do 7500 kg C1 lub C
powyzej 7500 kg CJAKIE UPRAWNIENIA TRZEBA POSIADAĆ, ABY PORUSZAĆ SIĘ Z PRZYCZEPĄ KEMPINGOWĄ ?

1przyczepą w trasie
Zacznijmy od przyczepy lekkiej o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy kat. B, należy jednak sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym samochodu, jaką przyczepę samochód może ciągnąć. Należy sprawdzić rubrykę F.1, O.1 i O.2

F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu (MMC) w kg,

O.1 – max. masa całkowita przyczepy z hamulcem w kg

O.2 – max. masa całkowita przyczepy bez hamulca w kg


Ministerstwo Infrastruktury w rozporządzeniu z 2002 r. poinformowało, że „Stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do DMC przyczepy musi wynosić 1,33:1”. To oznacza, że DMC samochodu musi być o 1/3 większe niż DMC przyczepy.

Upraszczając, musimy więc podzielić DMC auta przez 1,33, wtedy poznamy dopuszczalną masę przyczepy. Dla przykładu, samochód osobowy o DMC 1800 kg może ciągnąć przyczepę o DMC nie większej niż 1353 kg.

 

Pamiętajmy jeszcze, że wg Ustawy o Kierujących Pojazdami z 2013 roku, Art. 6 ust. 1: prawo jazdy kategorii B uprawnia nas do kierowania m. in. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, (ust. 2: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy).

Reasumując, prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) nie przekraczającej 3,5 t razem z przyczepą, której DMC nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego oraz DMC zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t. Dopuszcza się również ciągnięcie przyczepy lekkiej, czyli takiej, której DMC nie przekracza 750 kg, praktycznie bez względu na masę pojazdu ciągnącego. A zatem łączna DMC takiego zespołu pojazdów z przyczepą lekką może wynosić maksymalnie 4,25 t (ponieważ 3,5t + 750kg = 4,25t).ZAPRASZAMY NA www.igaz.pl Zestaw podkładek pod stopy przyczepy kempingowej                 apteczka            MAPA ZDRAPKA


15 LAT ISTNIENIA SKLEPU W INTERNECIE © IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store

Pozycjonowanie: PiotrSkrzypek.pl