Reklamacje w sklepie internetowym igaz.pl

Igaz Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby towar dostarczony nabywcy był wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem.

Igaz Sp. z o.o. odpowiada wobec nabywcy za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 27.07.2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dx.U. nr 141 poz.1176 z późniejszymi zmianami) Art. 556,557 KC; Rozporządzenie Rady Ministrów z dni. 25.06.02. DU96 poz 851 z późniejszymi zmianami oraz informacje na karcie gwarancyjnej.

Towar wadliwy wraz z oświadczeniem reklamacyjnym należy odesłać na adres: Igaz Sp. z o.o., l. Mickiewicza 6, 56-210 Wąsosz załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację klienta. Oświadczenie reklamacyjne może być przekazane w dowolnej formie. Przy czym przesłanie go wraz z reklamowanym towarem może przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Igaz Sp. z o.o. zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie przedłożonego przez reklamującego dowodu ich poniesienia.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu należy zgłosić drogą e-miał wysyłając oświadczenie na adres: sprzedaz@igaz.pl wraz ze zdjęciami dokumentującymi przyczynę reklamacji. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.

 

Reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki względem zamówienia przyjmowane są w terminie do 3 dni roboczych licząc od momentu odbioru przesyłki przez nabywcę. Zgłoszenia takiego należy dokonać wysyłając oświadczenie na adres: sprzedaz@igaz.pl wraz ze zdjęciami dokumentującymi przyczynę reklamacji.

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store