Regulamin zwrotu towaru

Zwrot towaru (Odstąpienie od umowy)

 

1. Kupujący mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego którego zakup nie ma charakteru zawodowego może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u sprzedającego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie zakupionego Towaru przez Kupującego. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu zwrotu, dostępnym na stronie sklepu" IGAZ.pl ” lub wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@igaz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: IGAZ sp. z o.o., ul. Mickiewicza 6, 56-210 Wąsosz.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:

     a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał na rzecz Kupującego zamówioną usługę lub na którą Kupujący  wyraził zgodę;

     b) w której przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana rzecz, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

     d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


4. Wszystkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania zwrotu towaru za niezasadne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Kupujący

5. Towar powinien zostać odesłany przez Kupująścego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy kupna wraz z kserokopią dowodu zakupu.

6. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.

7. Wszelkie płatności otrzymane od Kupującego w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Nabywcy podpisanej korekty faktury zakupu lub korekty paragonu zakupu wraz z rachunkiem ujmującym poniesione koszty dostarczenia towaru.

 

8. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez nabywcę lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w formularzu zwrotu.

9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego


Druk "Formularz zwrotu" do pobrania                      pobierz fotmulerz w word                  pobierz formularz w pdf

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store