Jak działa zawór bezpieczeństwa PRV?

 

Zawór bezpieczeństwa PRV wbudowany jest w reduktor, który automatycznie zabezpiecza urządzenie odbiorcze przed powstaniem wysokiego ciśnienia w instalacji. Takie ciśnienie może powstać przez nagrzanie reduktora bądź innych części instalacji promieniami słonecznymi lub innym źródłem ciepła w sposób bezpośredni albo pośredni, czyli wszędzie tam, gdzie występują zmienne warunki temperaturowe mogące okresowo podgrzać instalację gazową.

 

 

 

 

W przypadku pojawienia się podwyższonego ciśnienia na wyjściu reduktora np. pod wpływem promieni słonecznych, zawór PRV w reduktorze otwiera się automatycznie i wypuszcza nadwyżkę ciśnienia na zewnątrz (do atmosfery). Po wydmuchu, zawór zamyka się i reduktor podejmuje pracę na ciśnieniu nominalnym.

 

 

Polecane reduktory wraz z Zaworem Bezpieczeństwa PRV firmy GOK!