Warunki instalowania urządzeń gazowych na gaz propan - butan w budynku!

 

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg. Jednak nie każdy wie, jakie warunki muszą być spełnione, aby ta instalacja była bezpieczna zarówno dla nas, jak i naszego otoczenia.

 

Warunki, które należy spełnić dla instalacji urządzeń gazowych na gaz płynny w budynku:


1. W jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli.

2. W pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę należy zachować temperaturę niższą niż 35°C.

3. Butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej.

4. Butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m.

6. Butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1m od urządzeń mogących powodować iskrzenie.

7. Urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C.

8. Urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt. 7 - rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.


© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store

Pozycjonowanie: PiotrSkrzypek.pl