Wartość opałowa gazu propan - butan w stosunku do innych gazów.Porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami:

Gaz płynny jest efektywnym nośnikiem energii w porównaniu z innymi paliwami stosowanymi w gospodarce. Wysokie właściwości ekologiczne propanu - butanu wynikają z faktu, iż jest on poddawany procesom oczyszczenia, w trakcie których eliminowane są związki siarki. W tabelach poniżej zostało przedstawione porównanie właściwości fizyko-chemicznych gazu płynnego z innymi paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce, a także charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.

Aby oglądać poniższe tabele w całości, obróć smartfon w pozycję horyzontalną  poziomo.

Rodzaj gazu Ciepło spalania Wartość opałowa Gęstość względna Granice wybuch. Temp. płomienia
MJ/m3   % °C
Gaz koksowniczy 19,5 17,3 0,405 5,0-33,0 1835
Gaz ziemny
wysokometanowy
41,8 37,6 0,551 5,0-14,0 1950
Gaz ziemny zaazotowany 22,0 19,8 0,780 - -
Propan 102,16 92,88 1,562 2,12-9,35 2190
Butan 132,7 128,48 2,091 1,8-8,5 2160

 Osuszacz powietrza

 

Porównanie własności fizyko-chemicznych gazu płynnego z paliwami gazowymi stosowanymi w Polsce.

Wielkość Jednostka Rodzaj spalonego paliwa
Węgiel kamienny Olej opałowy Gaz ziemny Propan-Butan
Wartość opałowa MJ/kg (kJ/m3) 21 42 26 45
Gęstość g/cm3 12-15 0,86 0,86 0,56
Emisja SO2 kg/hMW 0,7 0,06 0,0002 -
Emisja NO2 kg/hMW 0,035 0,016 0,05 -
Emisja CO2 kg/hMW 1,94 0,01 0,006 -

 

Zestaw instalacyjny 4 butlowy


Charakterystyka porównawcza wybranych paliw z uwzględnieniem emisji szkodliwych substancji w trakcie spalania.

Współczynniki przeliczeniowe

Nośnik energii Zawartość energii w MJ
1 kg węgla 29,33
1 kg węgla brunatnego 7,96
1 kg oleju opałowego 42,0
1 l oleju opałowego 36,12
1 m3 gazu ziemnego (GZ-50) 32,26
1 kg mieszanki LPG (50/50%) 45,95
1 l mieszanki LPG (50/50%) 25,19

 

Zestaw instalacyjny 4 butlowy

1 litr mieszanki propan-butan (50/50%) jest równoważny:
0,85 kg węgla
3,15 węgla brunatnego
0,69 l oleju opałowego
0,78 m3 gazu ziemnego (GZ-50)


lub

1 kg węgla odpowiada 1,17 l LPG
1 kg węgla brunatnego odpowiada 0,31 l LPG
1 l oleju opałowego odpowiada 1,43 l LPG
1 m3 gazu ziemnego odpowiada 1,28 l LPG

 

Uwaga: dla celów przeliczeniowych przyjmuje się, iż 1 kg mieszanki LPG (50/50%) równoważny jest 1,84 l LPG o wartości energetycznej 46,03 MJ.

W przykładzie tym gęstość gazu wynosi 0,546 kg/l. W zależności od rzeczywistej gestości mieszanki LPG, zmienia się też jej wartość energetyczna.


KUPUJ Z RABATEM 10% 

W koszyku wpisz kod:  A101599

 

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store

Pozycjonowanie: PiotrSkrzypek.pl